podklad

Stavební připravenost

Základy pod dřevostavby

Níže jsou uvedeny pokyny pro stavbu základů, které jsou pro Vás závazné. Berte na vědomí, že pokud podklad – základ pod chatou ošidíte, nebude Vám chatka patřičně dlouho sloužit a nelze na ní u výrobce uplatňovat případnou reklamaci.

Hutněný štěrkový násyp, zámková dlažba

Výška násypu 200 mm, frakce štěrku 16–32 mm, hutněný vibračním válcem nebo deskou. V terénu vytvořte jámu 180 mm hlubokou a min. o 200 mm větší ve všech směrech než je půdorys domku. Jámu vyplňte štěrkem do výšky 200 mm. Tím zůstane 20 mm štěrku nad terénem. Štěrk řádně zhutněte, aby bylo podloží stabilní. Je nutné, aby chata stála cca 50 mm nad terénem. K tomu postačí cihly nebo bet. dlaždice. Betonové dlaždice si můžete objednat u naší společnosti. Jejich počet závisí na velikosti chaty. Vnější hrany dlaždic mohou být od sebe max. 50 cm. Dlaždice musí být rovnoměrně umístěny po celé ploše a ne pouze po obvodu!!! Pokud si dlaždice objednáte prostřednictvím naší společnosti, tak je naši montážníci sami uloží na štěrkové lože dle potřeby. V případě, že je terén ve spádu, je nutné celé štěrkové lože ohraničit obrubníky, které zabrání samovolnému sesypávání štěrku. Pak stačí rozměr podloží vytvořit větší o sílu stěny chatky ve všech směrech. Ohraničení obrubníky doporučujeme i u rovinatého terénu. Rovinu překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 0,5 cm na 100 cm (0,5 %). Tato technologie je vhodná pro menší rozměry chatek nebo nářaďových domků (ne však pro altány) cca do 10–12 m2. Zámkovou dlažbu proveďte dle instrukcí jejího výrobce. Její rozměry musí být větší min. o sílu stěny chatky ve všech směrech. Tento podklad je vhodný i pro altány.

Základové pasy (prahy)

Pilíře mohou být monolitické nebo prefabrikované.Výšku prahu je potřeba volit dle zeminy. Doporučujeme výšku okolo 100–150 mm. Rýhy pro pasy (prahy) proveďte souběžně se stěnou s dveřmi – zpravidla čelní stěna. Vnější hrany pasů (prahů) můžou být od sebe maximálně 50 cm. Hloubku rýhy pro monolitické pasy (prahy) proveďte tak, aby rýha mohla být vysypána 200–250 mm štěrku a po usazení pasu (prahu) jeho vršek byl cca 50 mm nad rostlým terénem. Mějte na paměti, že rozměry chatky jsou rozměry vnitřní, tudíž délka pasu (prahu) musí být větší minimálně o sílu stěny chatky na každé straně. Povrch pasu je dobré odizolovat IPA lepenkou. To samé platí i o pilířích s tím, že jejich vnější hrany mohou být od sebe maximálně 50 cm a musí být rozmístěny po celé ploše – nestačí pouze patky v rozích!!! Výstavba pilířů je velmi pracná a proto je doporučujeme používat pouze tam, kde je terén ve velmi strmém spádu. Výstavbu pasů a pilířů vždy konzultujte s výrobcem domku. Základové pasy nejsou vhodné pro altány. Pilíře pro altány stačí zhotovit pouze v rozích – jejich minimální rozměr je 580×580 mm.

Základová deska

Desku o síle 100–150 mm vybetonujte na štěrkovém polštáři o výšce 100–200 mm. Desku vyztužte ocelovou KARI sítí 150×150×6 mm. Rovinu překontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmí být větší než 0,5 cm na 100 cm (0,5 %). Mějte na paměti, že rozměry chatky jsou rozměry vnitřní, tudíž podklad pod chatkou musí být větší minimálně o sílu stěny chatky ve všech směrech. Povrch základové desky je dobré odizolovat hydroizolací, např. IPA lepenkou. Toto provedení základů je ve všech ohledech nejlepší pro všechny zahradní domky a altány a zaručuje jejich dlouhou životnost.

V případě, že si nebudete vědět rady jak správně základy připravit, tak se prosím obraťte na specializovanou firmu na „zemní práce“.

Každý dobře víme, že základem každé stavby jsou kvalitní základy. Z tohoto důvodu nepodceňujte tuto skutečnost ani u tohoto typu výrobku. Základy pod chatku musí být pevné a rovné.